Norsk Gartnerforbund (NGF) har jobbet for norske gartnere i 100 år. Alle med tilknytning til gartneri og hagebruk i Norge kan bli medlemmer hos oss. Meld deg inn i dag!

NGF er landets største organisasjon for gartnere og andre som støtter produksjonen av norske grønnsaker og blomster. Vi arbeider for å bedre vilkårene for norske gartnere og norsk grøntproduksjon.

Alle som støtter Norsk Gartnerforbunds formålsparagraf, kan være medlem. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet.

Hvem kan bli medlem?

Alle gartnerbedrifter  eller enkeltpersoner med tilknytning til næringen kan bli medlemmer hos oss.  Vi tilbyr assosiert medlemskap til firmaer/bedrifter/organisasjoner som støtter NGFs arbeid. Og vi har et eget studentmedlemskap. Mer om medlemskap i NGF. 

Hvilke fordeler får jeg?

NGF jobber kontinuerlig med næringspolitiske saker som er til fordel for våre medlemmer. Vi har forhandlet frem en rekke avgiftsfritak knyttet til produksjon, og vi gir våre medlemmer gode avtaler på strøm og forsikringer. Vi tilbyr også energirådgivning, relevante produksjonsverktøy, egen veiledningstjeneste til planteskoler og mye mer.  Mer om dine fordeler.

Hva koster et medlemskap?

Medlemsavgiften består av en grunnavgift i tillegg til en arealavgift. Mer om medlemspriser.

 

 

Ønsker du mer informasjon eller å bli medlem? Ring 23 15 93 50  eller ta kontakt via skjema under!

Kontakt oss