Nyheter

Nasjonal pollinatorstrategi lansert

Nasjonal pollinatorstrategi lansert

Ola Elvestuen (V) og Jan Georg Dale (Frp) vannet humlevennlige stauder på Nesodden og presenterte den nasjonale pollinatorstrategien. Strategien skal sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter.Les mer

NGFs gullnål til Lasse Erdal

NGFs gullnål til Lasse Erdal

Lasse Erdal er tildelt årets gullnål fra NGF. Erdal har betydd mye for grøntnæringen. Han har jobbet med produksjonsplanlegging og opprettelsen av Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) .Les mer

Kan skape problemer for planteskolene

Kan skape problemer for planteskolene

Fremmedartlisten ble lansert på konferansen «Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse» som åpnet 5. juni. Metodikken bak utvalget er problematisk, hevder NGF.Les mer

NGF har fått gjennomslag i Yrkessjåførsaken!

NGF har fått gjennomslag i Yrkessjåførsaken!

Vårt langvarige arbeid for å få myket opp praktiseringen av Yrkessjåførregelverket for landbruksprodusentene har ført frem. Endringsdirektivet er nylig publisert i EU, og skal iverksettes snarest mulig, senest innen 23. mai 2020.Les mer