Tonn CO2 utslipp fra veksthusnæringen i Norge for årene 1969-2017. Tall for 2020 er næringens målsetting.