Fordeling av energiforbruk for veksthusnæringen, 2015.