Våre medlemmer får gode forsikringsrabatter gjennom NGF.

NGFs medlemmer får 10 % på alle driftsrelaterte forsikringer hos Gjensidige. Rabatten kommer i tillegg til rabatter hos andre organisasjoner, og forutsetter at sikkerhetskrav tilfredsstilles.