NGFs grønnsakutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre.

Grønnsakutvalget arbeidet med faglige spørsmål knyttet til veksthus- og frilandsgrønnsaker og poteter.

Viktige oppgaver er forberedelse til Jordbruksforhandlingene og oppfølging av saker i henhold til Jordbruksavtalen, bl.a. når det gjelder utforming av regelverk for tilskuddsordninger o.l. Grønnsakutvalget arbeider også med aktuelle forskningsoppgaver for grønnsakene og med praktisering av importvernet vårt.

Grønnsakutvalgets sammensetning:

Leder
Kristin Bue Jahn
Hofstadgt. 13
1384 ASKER
Tlf: 66 84 67 94
Mobil: 48 00 44 47
e-post: kristin_bue@yahoo.no

Medlem
Trond Kristoffersen
Ryggeveien 297
1580 Rygge
Mobil: 99 88 74 35
E-post: trond@vestre-bjolsund.no

Medlem
Ole Bård Rekstad
Sæther Gård
Sætersmyra 253
7600 Levanger
Mobil: 91 75 42 11
E-post: hilde.rekstad@ntebb.no
Varamedlem
Henrik Hoel
Bølstadveien 24B
3430 Spikkestad
Mobil: 91 83 28 35
E-post: henrik@bogh.no

Observatør
Thor Johannes Rogneby, leder i Norges Bondelag grøntutvalg
Buruldgutua 51
2850 Lena
Mobil: 95 83 48 14
E-post: tjrogneby@online.no

Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) inviteres ofte til Grønnsakutvalgets møter.