Hedmark og Oppland Gartnerforening

LEDER:

Ragnhild Wikdahl

Wikdahl Gartneri
190, Nordsivegen, 7600 Levanger

E-post: randiwik@online.no