EØS-forhandlingene: Landbruksministeren innrømmer at den nye avtalen med EU om handel med landbruksprodukter kan være krevende for enkeltaktører i gartnerbransjen. NGF har bedt om møte 21. juni.

Norsk Gartnerforbund har bedt om møte 21. Juni med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale som forsvarer å ha ofret blomstene i EØS- forhandlingene.

– Helt uforståelig at regjeringen har gitt EU større tollfrie kvoter for potteplanter når det samtidig er ønsket en satsing på landbruket, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Mer informasjon følger.