I dag leverte vi våre innspill til jordbruksforhandlingene i møte med Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Gartnerforbundet fokuserer særlig på klimatilpasset produksjon.

Gartnerforbundet møtte i dag Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget for å legge fram våre innspill til jordbruksforhandlingene.

NGF fokuserte særlig på tiltak for økt produksjon med endret klima, og tiltak som sikrer trygg økonomi for økt rekruttering. Videre foreslår NGF midler til utvikling av teknologi, herunder oppgradering av kjølelager. Opplysningskontoret for frukt og grønt trekkes frem som et viktig organ for synliggjøring og nøytral markedsføring for norske grøntprodukter. Erstatningsordningen mener vi må endres og ordningen for dreneringstilskudd må være varig og forutsigbar.

NGF søker om et nytt treårig program for energirådgivningsarbeid i veksthus med mål om ytterligere redusert klimautslipp fra veksthus. Neste møte er i Landbruks,- og matdepartementet er 21. mars.

Kontaktperson: Mona Nordli, mona.nordli@gartnerforbundet.no, tlf 91183176