Personlige medlemmer (privatpersoner med tilknytning til næringen)

Ordinær: Kr 507

Ansatte, studenter, pensjonister og ektefeller i bedrifter:  Kr 264

+ I tillegg kommer kontingentsavgift fra lokallagene, disse varierer etter fylke.

Firma/bedrift/organisasjon (assosierte medlemmer)

1-10 ansatte, 1 kontaktperson: Kr 2 500

Flere enn 10 ansatte, 2 kontaktpersoner Kr 5 000

Bedriftsmedlemmer

Innbetalingen er tredelt:
1) Kontingent til Norsk Gartnerforbund Kr 507
2) Grunnavgift til NGF Servicekontor Kr 591
3) Arealavgift til NGF Servicekontor:

Arealavgiftene beregnes ut i fra produksjonsareal

                                                            Opp til 5000 m2                    5000-7000 m2                   Over 7000 m2
Veksthus med varme, kr pr m2:                      kr 4,46                                             kr 3,51                         kr 1,53
Veksthus uten varme, kr pr m2:                      kr 0,83
Karplanteareal planteskole, kr pr daa:           kr 1 404
Areal friland planteskole, kr pr daa:               kr 322,08
Areal friland grønnsaker, kr pr daa:               kr 46,78
Areal friland poteter, kr pr daa:                       kr 17,58
Areal friland plen, kr pr daa:                            kr 21,12
Areal frukt, kr pr daa:                                        kr 17,58
Areal bær, kr pr daa:                                          kr 29,30

Minimum arealavgift: kr 500      Maksimum arealavgift: kr  50 000
Maks arealavgift for grønnsaker på friland og poteter: kr 15 000
I tillegg kommer eventuelt arealavgifter for veksthus/planteskole m.fl. Areal for friland og veksthus regnes adskilt, inntil totalt tak på kr 50 000