I jordbruksoppgjøret 2019 ble avtalepartene enige om å etablere et rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Anita Krohn Traaseth skal lede utvalget. Første møte er 12. september.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 ble avtalepartene enige om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Et av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

Tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth har takket ja til å lede utvalget.

-Grøntsektoren er en næring i vekst, og kan i fremtiden utgjøre en lagt større andel av verdiskapingen i landbruket. Jeg har fulgt næringen de fem siste årene, og gleder meg til å ta fatt på dette vervet i høst. Det er en ære å få tillit til å lede dette arbeidet, sier Anita Krohn Traaseth til regjeringen.no. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er svært glad for at Anita Krohn Traaseth har sagt ja til å lede dette arbeidet.

-Markedsmulighetene i grøntsektoren er store, og utvalget skal legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel. Med sin ledererfaring og engasjement for innovasjon og bedriftsetablering vil Krohn Traaseth kunne tilføre prosessen viktig kunnskap, sier Bollestad.

Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster). Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering.

Foruten avtalepartene inviteres Hoff, Bama, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, NHO mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Nordgrønt SA, Norsk Landbruksrådgiving, Innovasjon Norge, NIBIO, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk til delta i utvalget. Gruppen vil ha sitt første møte 12. september.

 

Medlemmer av rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren:

Leder: Anita Krohn Traaseth, selvstendig næringsdrivende

Katrine Røed Meberg, generalsekretær Norsk Gartnerforbund

Inger Martinusen, forskningssjef NIBIO

Espen Gultvedt, norskansvarlig Bama

Hanne Refsholt, styreleder Hoff

Elisabeth Morthen, adm. direktør Gartnerhallen

Ragnar Swift, styreleder Produsentforeningen 1909

Fritjof Sandstad, styrelder Nordgrønt SA

Trine Lerum Hjellaug, styreleder NHO mat og drikke

Bjørn Gimming, 1. nestleder Norges Bondelag

Øystein Pugerud, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Inger Solberg, divisjonsdirektør Innovasjon Norge

Anne Mette Johnsen, kommunikasjonssjef Matmerk

Guttorm Rebnes, direktør Opplysningskontoret for frukt og grønt

Kåre Oskar Larsen, avd. direktør Norsk Landbruksrådgiving

Kristin Orlund, avdelingsdirektør Landbruks- og matdepartementet

Lajla Tunaal White, seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet

Liv-Kristin Korssjøen, seniorrådgiver Finansdepartementet

Personvern og cookies