Vi sørger for kompetanseheving i næringen, og tilbyr våre medlemmer en rekke kurs.

NGF jobber for å utvikle faglige interessante kurs som våre medlemmer har glede av. Hver høst arrangerer vi et to-dagers gartnerseminar som er blitt en viktig møteplass for næringen.  Her tilbys våre medlemmer et program med siste faglige oppdateringer innen næringen.  Vi holder også jevnlig relevante kurs innen ulike felt. Det er kurs som går på plantehelse, HMS, bruken av sosiale medier og digital markedsføring, samt bedriftslederkurs for unge gartnere. Vi jobber kontinuerlig for å lage kurs som medlemmene er opptatt av.

Flere medlemsfordeler her.