NGF har utviklet et Verktøy for internkontroll av Plantehelse spesielt for gartnerprodusenter. Vi gir regelmessig kurs/opplæring i dette.