29. september påmeldingsfristen til GARTNER 2017! Begrenset med plasser. Årets tema er teknologi og utvikling. Åpent for alle. Meld deg på her.

Påmelding finner du her. 

 

.

PROGRAM
GARTNER 2017
Tirsdag 24. oktober
10.00 Utstillingen åpner

Lunsj og registrering

12.30-14.00
• Velkommen. Generalsekretær Katrine Røed Meberg
• Muligheter og videre utvikling av landbruket med vekt på grøntnæringen. Departementsråd Leif Forsell
• Teknologiutvikling og prioriteringer. Adm direktør NIBIO Nils Vagstad
• Robotteknologi i gartneri og hagebruk. Robotprofessor Pål From, NMBU
• Grønn Kommunikasjon – nye filmer. Anne Mette Matmerk

14.00-15.30 Utstilling og kaffepause

15.30-17.30
• Hvor fornybar er norsk strøm? Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
• Hvordan solceller kan gi gartnerne energi. Per Urdahl, Solel
• Teknologi for rensing av vann i resirkulerende næringsløsning.
• Sensorteknologi for bruk i gartnerier. Sissel Torre, NMBU
• Företagsutveckling inom trädgårdsbranchen fra mitt ståsted. Bo Rappne, Slottstredgården Stockholm

17.30-19.00 Pause
19.00 Aperitiff og Festmiddag
• Jørn Hoel velger menyen og underholder

Onsdag 25. oktober
Parallelle sesjoner
08.30-13.00 Veksthusteknologi
• Energirådgivning og energiledelse. Anders Sand, NGF
• Utfordringer og muligheter. Boy Kåre Kristoffersen, ENOVA

10.00-11.00 Pause

• Aquaponic, dyrkning i lukket system. Siv Gangnes Skard, NIBIO Landvik
• Produksjon og erfaring med LED og etasje-dyrking. Christoffer Roderiges, Tåsen Microgreens.
• Energieffektiv CO2 og lavere fuktighet i samme prosess. Green Cap Solutions
• Alger i veksthus. Leiv Mortensen, NMBU
• Nytt fra Biofresh-prosjektet. Michel Verheul, NIBIO Særheim

13.00-14.00 Lunsj
08.30-13.00 Planteskole

• Mindre bruk av plantevernmidler i planteskolen – erfaringer og tips fra Hallbergs Plantskola, Maria Nielsen, Hallbergs Plantskola
• Prinsipper for integrert plantevern – inspirasjon og hjelp til å følge dem. Annichen Smith Eriksen, NLR Viken

10.00-11.00 Pause

• PlanteskoleForum: Jord og bruk av jord
• Torv: status i Miljødirektoratets arbeid med å konsekvensutrede mulig utfasing. Vilde Fluge Lillesund, Miljødirektoratet
• Jord som forventet? Eksempler fra Statens Vegvesen. Renate Petterson, SVV
• Hvilke vekstmediumprodukter tilbys og hva vil planteskolene ha? Dialog/diskusjon/demonstrasjon

13.00-14.00 Lunsj

08.30-13.00 Grønnsaker, frukt og bær
• Fremtidens bærdyrking. Anita Sønsteby, NIBIO Apelsvoll
• Produktutvikling. «Grønne folk». Ragnhild Eggen Viken, Viken Gartneri

10.00-11.00 Pause
• CRISPR muligheter, eksempler og regulering i Europa. Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Professor i molekylærgenetikk, NMBU.
• KRYO-teknologi, ny teknikk for rensing og lagring av planter. Peter van der Ende, Sagaplant.
• Gartner og miljø, hvordan få til dette sammen? –resultater fra REforReM. Simon Saxegård, Østfoldforskning
• Nytt prosjekt om lagring av bladgrønnsaker. Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

13.00-14.00 Lunsj

14.00 Felles del: Debatt – 4 sterke stemmer
Spennende fremtidsvyer for norsk grøntproduksjon – hvilke muligheter gir teknologien oss?
Ola Hedstein, direktør i Landbrukssamvirke
Elisabeth Morthen, adm. Direktør i Gartnerhallen
Bjørnar Bjelland, daglig leder Grønn Næringskompetanse
Eystein Ruud, styreleder Norsk Gartnerforbund

16.00 Avslutning og oppsummering av seminaret