Møre og Romsdal Gartnerlag

LEDER:

Olav K Sjøholt
Myrane Gartneri
Ålesundvn 930 A
6240 Ørskog
Tlf: 950 85 977
E-post: olav@myrane.no