I årets jordbruksoppgjør ble avtalepartene enige om å opprette et rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Nå er medlemmene på plass. NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg sitter i utvalget.

Medlemmer av rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren:

Leder: Anita Krohn Traaseth, selvstendig næringsdrivende

Katrine Røed Meberg, generalsekretær Norsk Gartnerforbund

Inger Martinusen, forskningssjef NIBIO

Espen Gultvedt, norskansvarlig Bama

Hanne Refsholt, styreleder Hoff

Elisabeth Morthen, adm. direktør Gartnerhallen

Ragnar Swift, styreleder Produsentforeningen 1909

Fritjof Sandstad, styrelder Nordgrønt SA

Trine Lerum Hjellaug, styreleder NHO mat og drikke

Bjørn Gimming, 1. nestleder Norges Bondelag

Øystein Pugerud, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Inger Solberg, divisjonsdirektør Innovasjon Norge

Anne Mette Johnsen, kommunikasjonssjef Matmerk

Guttorm Rebnes, direktør Opplysningskontoret for frukt og grønt

Kåre Oskar Larsen, avd. direktør Norsk Landbruksrådgiving

Kristin Orlund, avdelingsdirektør Landbruks- og matdepartementet

Lajla Tunaal White, seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet

Liv-Kristin Korssjøen, seniorrådgiver Finansdepartementet

Les også: Forventninger til utvalg for grøntsektoren