Velkommen til NGF’s energisider. Disse sidene inneholder mye informasjon om NGF’s energiarbeid, veksthusproduksjon, statistikk, teknologi, økonomi og klima. For spørsmål ta kontakt med en av våre energirådgivere.

Norsk Gartnerforbund har jobbet med næringens energiforbruk i lang tid. Siden 2006 har NGF også ansatt en energirådgiver for å tilby rådgivning til medlemmer og andre. Norsk veksthusnæring har siden 1990 redusert sitt klimagassutslipp med 57 %. Næringens energiforbruk består nå av 67 % fornybare kilder. Innen 2025 vil dette tallet være oppe i 72 % og innen 2030 vil vi være 100 % fornybare.

I 2020 vil Gartnerforbundet vedta ny energistrategi frem mot 2030 for å nå dette målet.