Norsk Gartnerforbund søker omstrukturering av gartnerutdanningen etter forsøksordningen med fagbrev. Oppslag i Nationen.

Les hele saken i Nationen.