Norske veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden. Torsdag var det kickoff for det prestisjefylte forskningsprosjektet BioFresh som skal undersøke hvordan norske gartnere kan resirkulere energi, vann og gjødsel. Forskningsrådet gir 34 millioner til det fireårige prosjektet ledet av NIBIO.

Vi trenger mer mat i verden. Produksjonen må opp, uten at klima tar skade av det. Veksthusnæringa skal også bidra med sitt.

Forskningsrådet har gitt 34 millioner kroner til et forskningsprosjekt om Bioøkonomisk veksthusproduksjon i Norge. Torsdag forrige uke var det kick off for det prestisjefylte prosjektet BioFresh.

NIBIO Særheim ved prosjektleer Michel Verheul er prosjekteier og skal samarbeide med Nofima, Universitetet i Stavanger, firmaet Plantchem, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, Universitetet i Agder, Wageningen universitet og forskningssenter i Nederland og Norsk Gartnerforbund.

Hovedmål med prosjektet:

  • Mer kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus
  • Forbedre matsikkerheten
  • Intensivere produksjonene
  • Stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.

34 millioner til grønnsaksforskning

NGF representerer norske veksthusprodusenter i prosjektet og skal bidra med kunnskap og erfaringer spesielt fra energiarbeidet, samt være et kontaktledd mellom forskningsmiljøet, gartnere og politikere.

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13

I Kick-off møtet i Sandnes forrige uke deltok norske og nederlandske forskere, Forskningsrådet og andre deltakere i prosjektet. Katrine Røed Meberg og Sidsel Bøckman var med fra NGF.