Priser:

Overnatting og dagpakker
Enkeltrom, kr 2.450 som gjøres opp på hotellet. Festmiddag ikke inkludert.
Dobbeltrom, kr 3.959 som gjøre opp på hotellet. Festmiddag ikke inkludert.

Dagpakke kr 585 pr dag for ikke-boende.
Festmiddag dag 1, kr 1.050, for ikke-boende.
Festmiddag dag 1, kr 850, for boende.

Kursavgift
Kr 1.800 for medlemmer av Norsk Gartnerforbund
Kr 0 for studenter
Kr 2.800 for ikke-medlemmer
Kr 1.100 for 1 dag for medlemmer i Norsk Gartnerforbund
Kr 1.650 for 1 dag for ikke-medlemmer