Nyheter

Kurs i brannvern og sikkerhet

Kurs i brannvern og sikkerhet

KURS: 12. og 13. februar holder Gartnerforbundet kurs i sikkerhet og brannvern. Kurset skal gjøre ferske ledere i gartneribedriftene trygge på arbeid med HMS, sikkerhet og dokumentasjon samt krav og praksis.Les mer

Fortsetter arbeidet med Fremmedartlisten

Fortsetter arbeidet med Fremmedartlisten

Norsk Gartnerforbund har hatt en rekke møter med landbruks- og miljømyndigheter om Artsdatabankens risikovurderinger. - Arbeidet fortsetter, vi gir oss ikke. sier plantekonsulent Maria Fall i NGF.Les mer

Brexit og norsk landbruk

Brexit og norsk landbruk

Om ti uker forlater Storbritannia EU, og det er forsatt stor usikkerhet om hvordan det vil skje. Vi spurte næringsminister Torbjørn Røe Eriksen om konsekvensene for norsk landbruk.Les mer

Den nye regjeringsplattformen og grøntnæringen.

Den nye regjeringsplattformen og grøntnæringen.

-Det er i dag store ambisjoner om å styrke norsk grøntproduksjon, og vi synes at politikken i for liten grad speiler nettopp det. Grøntnæringen, og hele landbruket for øvrig, er særdeles viktig for hele samfunnet vårt, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.Les mer

Seminar 24. januar: Muligheter i grøntnæringen

Seminar 24. januar: Muligheter i grøntnæringen

Norsk frukt- og grøntnæring har store muligheter for vekst. Samtidig er næringen utsatt for konkurranse og rekrutteringen til faget er lav. Hvor skal vi hente vekstkraften fra? NGF og NIBIO inviterer til seminar 24. januar.Les mer

Norsk Gartnerforbund vil endre gartnerutdanningen

Norsk Gartnerforbund vil endre gartnerutdanningen

NGF ønsker ny gartnerutdanning som gir fagbrev. - Det er behov for faglærte gartnere. Med en styrket opplæringsmodell forventer vi en økt rekruttering til både fag og næring, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.Les mer